Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi

Salih Batal

Program Başkanı

Öğr.Gör.

İzzet İsmail Dur

Öğretim Elemanı

Öğr.Gör.

Volkan Topçu

Öğretim Elemanı

Öğr.Gör.

Talha Arvas

Öğretim Elemanı

Öğr.Gör.

Abdurrahman Turgut